سال ۱۴۰۱ موعد بهره برداری از متروی شهر پرند

سال ۱۴۰۱ موعد بهره برداری از متروی شهر پرند

سال ۱۴۰۱ موعد بهره برداری از ایستگاه متروی شهر پرند است و این مهم با توجه به عزم جمعی متولیان امر ،‌ باید محقق شود.

به گزارش ایسنا، مسعود درستی مدیرعامل شرکت متروی تهران در جریان بازدید از مسیر ۱۹ کیلومتری خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر پرند و همچنین ایستگاه در حال تکمیل این شهر حومه‌ای پایتخت ، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: واقعیت آن است که امتداد جنوبی خط یک مترو که ۵۰ کیلومتر طول داشته و تا ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره) رسیده است ،‌ با بهره برداری از ادامه مسیر و مسافرگیری در ایستگاه شهر پرند است که به بهره وری مورد نظر نائل آمده و کارکرد واقعی خود را پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت متروی تهران در ادامه به سرمایه گذاری صورت گرفته در سالهای اخیر برای تکمیل این خط تا شهر جدید پرند اشاره کرد و افزود: خوشبختانه توافق های خوبی با وزارت راه و شهرسازی ،‌ استانداری تهران و شرکت عمران شهرهای جدید صورت گرفته تا با تأمین منابع مالی مورد نیاز ، هزینه های انجام شده تا به امروز به نتیجه غایی منتج شود. با این اوصاف و نظر به اراده دست اندرکاران پروژه ، سال ۱۴۰۱ حتما” باید شهر پرند به شبکه متروی تهران متصل شود تا جمعیت قابل توجه این شهر از منافع و مواهب آن بهره مند شوند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت  راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو)، مسئولیت احداث متروی شهرهای اقماری پایتخت با وزارت راه و شهرسازی است و شرکت متروی تهران به لحاظ تجربه بالای ساخت راه آهن ریلی درون شهری ، این پروژه را در قالب مجری طرح راهبری می کند.