تأثیر رسانه‌ها بر رأی‌ مردم چقدر است؟

یک استاد علوم ارتباطات با اشاره به کاهش تأثیرگذاری رسانه‌ها در عصر شبکه‌های اجتماعی، گفت: رسانه‌ها بر شیوه گفتار و نوع پوشش افراد تاثیر دارند، اما بر رفتار رأی‌دهی آن‌ها ...