تفاوت روشنایی و نورپردازی در چیست؟

نورپردازی و روشنایی دو جنبه‌ی بسیار مهم در مهندسی علم نور هستند که تاثیر بسیاری در مطلوبیت و جلوه های نور دارند. به گزارش ایسنا،بنابراعلام آذرطیف، اصولاً عبارت روشنایی در ...