میکروبیوم روده، کلید تنظیم خواب طبیعی

پژوهشگران ژاپنی در بررسی جدید خود دریافتند که میکروبیوم روده می‌تواند نقش مهمی در تنظیم خواب طبیعی بر عهده داشته باشد. به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس‌نیوز، با ...