امکان مجدد خرید تاکسی نقدی به تعداد محدود در تهران

امکان مجدد خرید تاکسی نقدی به تعداد محدود در تهران

معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران از فراهم آمدن مجدد امکان ثبت نام نقدی تاکسی‌های تولیدی، با قیمت قبلی (صرفا با افزایش تعرفه بیمه) و به تعداد محدود در ابتدای سال 1401 خبر داد.

بــه گزارش ایسنا، سید علی محتشمی پور، با بیان این مطلب افزود: پیش از این،  فرآیند ثبت نام نقدی نوسازی تاکسی فرسوده برای مدتی متوقف شده بود که متعاقب هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت ایران خودرو، این امکان مجددا برای تعداد محدودی خودروی تاکسی فراهم آمده است.

وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه ، تکمیل فرم ، مشخص کردن خودروی درخواستی و ثبت نام نسبت به استفاده از این امکان فراهم آمده اقدام کنند.

بنا براعلام روابــط عمومی سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، محتشمی پور تصریح کرد : بدیهی است با توجه به تعداد محدود خودروهای در نظر گرفته شده به منظور ارایه به صورت نقدی ، اولویت با کسانی است که زودتر برای ثبت نام اقدام کرده اند.