برنامه های سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای تسهیل در درمان بیماران کرونایی

برنامه های سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای تسهیل در درمان بیماران کرونایی

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برنامه های سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای تسهیل در درمان بیماران کرونایی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا،  امیر نوورزی در این باره گفت: پیرو اوامر فرمانده معظم کل قوا و مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) در خصوص نقش آفرینی سازمانهای نیروهای مسلح در مدیریت بیماری کووید ۱۹، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اقدام به رایگان کردن فرانشیز ( سهم بیمه شده) تزریق داروی رمدیسیویر در  کلینیک های تزریق رمدیسیویر بیمارستانهای دولتی ( دانشگاهی/ غیر دانشگاهی) و وابسته به نیروهای مسلح در قالب پرونده بستری موقت کرد و سهم بیمه شده، جهت تزریق داروی رمدیسیویر در بیمارستانهای عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی نیز ۱۰ درصد است.

وی افزود: همچنین سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اقدام به رایگان نمودن فرانشیز ( سهم بیمه شده) آزمایش تشخیصی ویروس کووید ۱۹ در مراکز با ماهیتهای دولتی( دانشگاهی/ غیردانشگاهی) و عمومی غیر دولتی ( نظامی) کرده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی  وزارت دفاع، نوروزی مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح اضافه کرد: تمام تلاش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و به تبع آن سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بر آن است تا بتواند در این مرحله شیوع ویروس منحوس کرونا خدمات قابل توجه و شایسته‌ای را به بیماران و به ویژه خانواده نیروهای مسلح ارائه کنند.