تسهیل اشتغال ‎ زنان سرپرست خانوار با تصویب “صندوق ضمانت”

تسهیل اشتغال ‎ زنان سرپرست خانوار با تصویب “صندوق ضمانت”

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از تسهیل ‎ اشتغال ‎ زنان سرپرست خانوار با تصویب صندوق ضمانت در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در صفحه توییتر خود نوشت:” ‏اولین جلسه ‎ستاد ملی زن و خانواده در دولت مردمی تشکیل شد و دو مصوبه مبارک ثمره این نشست بود؛ ارتقاء جایگاه اداری ‎مشاوران امور زنان و خانواده و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل اشتغال‎ زنان سرپرست خانوار با تصویب صندوق ضمانت.”

تسهیل  اشتغال ‎ زنان سرپرست خانوار با تصویب "صندوق ضمانت"

به گزارش ایسنا، روز گذشته نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم به ریاست رئیس جمهور برگزار شد که اعضای حاضر با تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار و ارتقای جایگاه ساختار معاونت و مشاورین مرتبط با معاونت زنان در سازمان‌ها موافقت کردند.