خبر خوش سخنگوی ستاد ملی کرونا برای کادر درمان

خبر خوش سخنگوی ستاد ملی کرونا برای کادر درمان

سخنگوی ستاد ملی کرونا از امکان استفاده از ذخیره مرخصی‌های استفاده نشده کارکنان بهداشتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر عباس شیروژن در یک پیام توییتری نوشت: « خبرخوب برای همکاران زحمتکش کادر سلامت:

امکان ذخیره مرخصی‌های استفاده نشده کارکنان بهداشتی و درمانی که به دلیل نیاز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی نتوانستند از مرخصی خودشان استفاده کنند، فراهم شد.»

خبر خوش سخنگوی ستاد ملی کرونا برای کادر درمان