دانش‌آموختگان رشته‌های دندانپزشکی مشمول سربازی به دانشکده‌ها معرفی می‌شوند

دانش‌آموختگان رشته‌های دندانپزشکی مشمول سربازی به دانشکده‌ها معرفی می‌شوند

تهران – ایرنا – دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دانش‌آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه شده‌اند، برای گذراندن دوره سربازی به دانشکده‌های دندانپزشکی معرفی خواهند شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وبدا، مهدی کدخدازاده درخصوص گذراندن دوره سربازی دانش آموختگان رشته های دندانپزشکی، افزود: با هماهنگی های انجام شده، از امسال دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه شده اند، در قالب عضو هیئت علمی برای گذراندن دوره سربازی و تعهدات خود به دانشکده های دندانپزشکی معرفی خواهند شد.

وی اظهارداشت: پیش از این درصد کمی از این نخبگان که مشمول خدمت سربازی بودند، برای گذراندن دوره تعهدات تخصصی به دانشکده ها معرفی می شدند که با اقدامات و هماهنگی های انجام شده با مرکز امور هیات علمی و نیز با رویکرد مثبت مسئولین مربوطه در نیروهای مسلح این امکان فراهم شد تا تمامی دانش آموختگان دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه تخصصی شده اند، در قالب سرباز هیئت علمی برای گذراندن دوره سربازی و تعهدات خود به دانشکده های دندانپزشکی معرفی شوند.