درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی برای «از کار افتادگی» غیرحضوری شد

درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی برای «از کار افتادگی» غیرحضوری شد

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: برای بهبود فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات و افزایش رضایتمندی و ارائه خدمات غیرحضوری به مخاطبان، سامانه درخواست غیرحضوری و سیستم جامع کمیسیون های پزشکی از ابتدای بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور راه اندازی شد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس تمامی مراحل مربوط به اخذ درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی جهت تعیین میزان ازکارافتادگی و معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی امکان پذیر شده است و نیازی به مراجعه به شعب برای درخواست این خدمت نیست.

بیمه شدگان برای ثبت درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی می توانند به نشانی es.tamin.ir مراجعه و پس از ثبت نام و دریافت رمز عبور به بخش امور بیمه شدگان مراجعه و با انتخاب گزینه ثبت درخواست کمیسیون پزشکی و کنترل و تایید اطلاعات هویتی و سوابق بیمه پردازی نسبت به تکمیل و بارگذاری مستندات درمانی اقدام تا از این خدمت برخوردار شوند.

واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی نیز موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به درخواست بیمه شده متقاضی ازکارافتادگی رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی نسبت به معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی اقدام کنند.

واحدهای درمانی مسئول تشکیل کمیسیون های پزشکی نیز می بایست در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه کمیسیون پزشکی اقدام و نتیجه رای صادره را به بیمه شده اطلاع و در سامانه جامع کمیسیون پزشکی بارگذاری کنند.

لازم به ذکر است، کلیه مراحل انجام کار از ثبت تقاضا، معرفی به کمیسیون پزشکی، نوبت دهی جهت شرکت در جلسه کمیسیون پزشکی به صورت پیامک به بیمه شده اطلاع رسانی می شود، ضمن اینکه امکان مشاهده کلیه مراحل انجام کار و همچنین مفاد رای صادره کمیسیون پزشکی و امکان اعتراض به آن نیز از طریق منوی”درخواست‌های من” موجود درسامانه غیرحضوری برای متقاضی فراهم است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، همچنین نحوه استفاده از سامانه جامع کمیسیون پزشکی در قالب ویدئوی آموزشی و راهنمای کاربری در سامانه غیرحضوری تعبیه شده که بیمه شدگان می‌توانند قبل از ثبت درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی نسبت به مشاهده و مطالعه آن اقدام و در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با شماره ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات مردمی تماس برقرار کنند.