سطوح درآمدی و مبلغ حق بیمه کشاورزان در سال آتی اعلام شد

سطوح درآمدی و مبلغ حق بیمه کشاورزان در سال آتی اعلام شد

سطوح درآمدی و حق بیمه سال ۱۴۰۱ بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام شد.

به گزارش ایسنا، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سطوح دستمزدی و مبالغ درآمد ماهیانه که مبنای وصول حق بیمه سال ۱۴۰۱ است را پس از تایید وزیر رفاه منتشر کرد.

به این ترتیب با افزایش سطوح درآمدی بعد از ۱۵ سال و با هدف برقراری عدالت در پرداخت ها، افراد می توانند با پرداخت بیشتر از این پس از حقوق و مزایای بالاتر بهره مند شوند.

از جمله مزایای افزایش سطوح درآمدی سال ۱۴۰۱ می‌توان به افزایش ۶۰ درصدی حقوق پرداختی به مستمری بگیران جدید، حرکت در جهت تحقق عدالت اجتماعی، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و افزایش ۶۰ درصدی کارمزد ۱۸۰۰ موسسه کارگزاری اشاره کرد.

بر این اساس، درآمد ماهیانه سطح یک، یک میلیون تومان با حق بیمه سالیانه ۶۰۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح دو، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۶۹۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح سه، یک میلیون و۳۲۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۷۹۲ هزار تومان برای بیمه شده، سطح چهار، یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۹۱۲ هزار تومان برای بیمه شده، سطح پنج، یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه یک میلیون و ۵۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح شش، دومیلیون و ۵۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح هفت، دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان برای بیمه شده و سطح هشت، دو میلیون و ۶۶۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه یک میلیون و ۵۹۶ هزار تومان برای بیمه شده در نظر گرفته شده است.

سطوح درآمدی و مبلغ حق بیمه کشاورزان در سال آتی اعلام شد

 

در همین راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش سطوح درآمدی سال ۱۴۰۱ بیمه شدگان این صندوق گفت: تلاش ما این است که سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیمه شدگان را افزایش دهیم و از این طریق بتوانیم زندگی مطلوب‌تری را برای کشاورزان، روستائیان و عشایر رقم بزنیم.

وی افزود: کاهش دغدغه های اقتصادی و معیشتی بیمه شدگان تحت پوشش به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر و کم برخوردار از اولویت های اصلی است. این افزایش حقوق به صورت متوسط افزایش حداقل ۴۰ درصدی و حداکثر ۷۸ درصدی حقوق و مستمری پرداختی به مستمری بگیران جدید را به همراه خواهد داشت. همچنین این افزایش سطوح می تواند جذابیت و انگیزه برای عضویت افراد فاقد پوشش بیمه اجتماعی را ایجاد کند.