شرایط دریافت «پلاک خودرو» ویژه معلولان

شرایط دریافت «پلاک خودرو» ویژه معلولان

«پلاک خودرو ویژه معلولان» یکی از خدماتی است که با همکاری مشترک سازمان بهزیستی و پلیس راهور ناجا به افراد معلول واجد شرایط ارائه می‌شود و اسامی افراد واجد شرایط پلاک، در پایان ماه از سوی سازمان بهزیستی کشور در اختیار پلیس راهور ناجا قرار می‌گیرد.

محسن ایروانی، سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور در این باره به ایسنا، می‌گوید: صدور مجوز برای پلاک ویژه خودروی معلولان مبتنی بر بودجه نیست. صدور این مجوزها فقط وابسته به این امر است که معلولان جسمی حرکتی اندام تحتانی دارای خودرو و گواهینامه بتوانند از این امتیاز جهت انجام فعالیت‌های شغلی و اجتماعی بهره‌مند شوند.

به گفته وی، از مزایای پلاک خودروی ویژه معلولان را می‌توان امکان بهره‌مندی فرد دارای معلولیت از جای پارک ویژه معلولان دانست. از سوی دیگر پلیس و سایر رانندگان با مشاهده این پلاک متوجه می‌شوند که فرد راننده، دارای معلولیت است.

سرپرست دفتر توانمندسازی معلولان در خصوص روند اعطای پلاک ویژه خودرو اظهار کرد: پس از ارائه درخواست کتبی از سوی معلولان متقاضی به واحدهای مددکاری شهرستان‌ها، در صورت برخورداری از شرایط اولیه دریافت پلاک ویژه (معلولان جسمی حرکتی متوسط، شدید و خیلی شدید مطابق با دستورالعمل) موارد به کمیته توانبخشی ارجاع و در صورت تایید نهایی توسط مدیر شهرستان به استان مربوطه ارجاع داده می‌شود. بهزیستی استان‌ها پس از جمع‌آوری تقاضاهای شهرستان‌های تابعه، آنها را در قالب لیست واحدی به بهزیستی کل کشور اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور مشخصات تمامی معلولان واجد شرایط را در قالب یک لوح فشرده به صورت محرمانه و مهر شده به معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ارسال می‌کند که پس از طی مراحل اداری، بارگذاری اطلاعات بر روی سایت راهور ناجا صورت می‌گیرد و معلولان می‌توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی و معرفی‌نامه استان به واحدهای تعویض پلاک مراجعه و پلاک خود را تعویض کنند.

محسن ایروانی در پاسخ به این سوال که آیا افراد تحت پوشش مراکز شبانه روزی نیز مشمول این خدمت خواهند بود؟ می‌گوید: چنانچه فرد دارای معلولیت در مرکز یا محل دیگری نگهداری شود، مشمول دریافت پلاک ویژه نیست.

وی درباره شرایط فک پلاک خودرو معلولان افزود: چنانچه فرد دارای پلاک خودرو مرتکب تخلف شده یا فوت شود این امتیاز از وی سلب خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فرد چگونه می‌تواند برای پلاک اقدام کند؟ گفت: در صورتی که فردی واجد شرایط باشد می‌تواند به یکی از مراکز مثبت زندگی یا بهزیستی شهرستان محل سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ارائه کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.