شرط بهره‌مندی فرهنگیان در آستانه بازنشستگی از رتبه‌بندی

شرط بهره‌مندی فرهنگیان در آستانه بازنشستگی از رتبه‌بندی

وزیر آموزش و پرورش توضیحاتی را درباره رتبه بندی فرهنگیان ارائه داد.

به گزارش ایسنا، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره این که آیا فرهنگیان در آستانه بازنشستگی مشمول طرح رتبه بندی معلمان می شوند؟ گفت:معمولا میانگین دو سال آخر حقوق و مزایا برای حقوق بازنشستگی محاسبه می شود.
وی افزود: چون رتبه بندی از تاریخ 31 شهریور 1400 است به طور طبیعی اگر بخواهند تا امسال بازنشسته شوند همان ابتدای مهر ماه خواهد بود و این که تا یکسال دیگر می‌توانند از این شرایط بهره مند شوند، یعنی اگر می خواهند بایستند یکسال دیگر از این میانگین بهتر استفاده می‌کنند.