هشدار پلیس درباره گواهینامه‌های جعلی

هشدار پلیس درباره گواهینامه‌های جعلی

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا نسبت به استفاده از گواهینامه‌های جعلی رانندگی و پیامدهای آن هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ احمد کرمی اسد دراین‌باره گفت: اخیرا در فضای مــجازی تبلیغات متعددی در خصوص اخذ هزینه و صدور گواهینامه بدون طی فرآیندهای قانونی مشاهده شده که در آن جاعلین براساس اطلاعات شناسنامه‌ای افراد مبادرت به صدور گواهینامه جعلی می‌کنند. با توجه به فرآیند سیستمی و هــوشمند صدور گواهینامه های رانندگی، امکان ورود و دسترسی افراد غیرمجاز به سامانه‌های این مرکز غیرممکن است و لذا هـرگونه تبلــیغ در فضای مجــازی مبنی بر امکـان صدور گواهینامه با داشتن سابقه در سیستم پلیس راهور غیرممکن است.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا افزود: تعدادی از جاعلان پس از اخذ بخشی از هزینه‌های مربوطه از افراد و طعمه های خود، خطوط ارتباطی خود را قطع و امکان دسترسی افراد را غیرممکن می سازند و تعدادی نیز با اخذ مدارک هویتی و شناسنامه‌ای اشخاص مبادرت به صدور و جعل گواهینامه با مشخصات سایرین کرده که این گواهینامه‌ها در سامانه‌های پلیس راهور فاقد سابقه و اعتبار است.

کرمی اسد با تاکید بر اینکه دارندگان گواهینامه‌های رانندگی باید در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به کنترل و بررسی سوابق تخلفاتی درج شده در سابقه گواهینامه خود اقدام کنند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه سابقه تخلف رانندگی که خودشان مرتکب نشده‌اند به مرکز اجرائیات و مرکزصدور گواهینامه پلیس راهور مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.

بنابر اعلام سایت پلیس راهور، وی در پایان گفت:‌ استفاده از گواهینامه‌های فاقد سابقه وجعلی ضمن پیگیری قانونی و ارجاع مجرمین به مراجع ذی صلاح قانونی به هنگام وقوع حوادث رانندگی مستوجب تشدید مجازات خواهند شد.