چرا بیشتر حوادث شغلی صبح ها اتفاق می افتد؟

چرا بیشتر حوادث شغلی صبح ها اتفاق می افتد؟

امروزه با افزایش وقوع حوادث شغلی، بیماری‌های ناشی از کار نیز افزایش یافته و این مساله به یک نگرانی بین‌المللی تبدیل شده است. برابر آمارها حوادث شغلی در سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته و بیشترین دلیل وقوع آن بی احتیاطی افراد بوده است.

به گزارش ایسنا، همه ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که منجر به کشته‌شدن یا از کار افتادگی عده بسیاری از آنها می‌شود. در آسیا سالانه از هر ۱۰۰ هزار کارگر حدود ۱۳ درصد دچار حادثه منجر به فوت می‌شوند که این رقم در آفریقا به ۱۷ درصد، در آمریکا به ۵ درصد و در اروپا به ۳.۵ درصد می رسد.

مطابق بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، “حادثه” اتفاقی پیش بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی و در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می شود.

طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد؛ مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

حوادث شغلی سازمان تامین اجتماعی

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با استناد به آمار سازمان تامین اجتماعی از رشد ۲۲ درصدی حوادث شغلی در سال گذشته خبر می دهد. بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ از کل بیمه شدگان در معرض حادثه شغلی، ۲۱۵۶۲ نفر دچار حادثه شغلی شده اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۲۲.۴ درصد افزایش داشته است. از تعداد ۲۱۵۶۲ نفر حادثه دیده شغلی، ۲۸۹ مورد آن منجر به فوت و ۱۱ مورد آن منجر به از کار افتادگی کلی شده است.

از کل حادثه دیدگان گزارش شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ۹۶.۷ درصد معادل ۲۰۸۵۷ نفر را مردان و ۳.۳ درصد معادل ۷۰۵ نفر را زنان تشکیل می دهند.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد حادثه دیدگان شغلی به گروههای سنی ۳۴ -۳۰ ساله با ۲۴.۷ درصد و ۳۹ -۳۵ ساله با ۲۰.۲ درصد تعلق دارد. به عبارت دیگر ۴۴.۹ درصد از کل حادثه دیدگان شغلی مربوط به گروه سنی ۳۹ -۳۰ ساله بوده است. همچنین کمترین حادثه دیدگان مربوط به گروههای ۱۴-۰ ساله و ۶۹-۶۵ ساله بوده است. بررسی زمان وقوع حادثه نیز حاکی از آن است که ۸۲ درصد حادثه دیدگان در نوبت صبح، ۸.۳ درصد در نوبت عصر و ۹.۷ درصد در نوبت شب دچار حادثه شده اند. به اعتقاد کارشناسان ارتباط معناداری میان حوادث با ساعات شبانه روز، ایام هفته و ماههای سال وجود دارد. بیشتر حوادث کار در نوبت کاری صبح رخ می دهد که این امر می تواند ناشی از این مساله باشد که عمده فعالیتهای برخی مشاغل و صنایع در ساعات اولیه روز شکل می گیرد.

حوادث شغلی سازمان پزشکی قانونی

برابر آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته ۲۸۲۰۸ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۷ دارای کاهش ۱.۳ درصدی بوده است.
از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.۲ درصد مربوط به مردان و ۴.۸ درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۷۵۳ نفر بوده است.

آسیب دیدگان شغلی اداره کل بازرسی کار

با توجه به بازرسی های انجام گرفته در کارگاههای مشمول قانون کار توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۸ تعداد آسیب دیدگان شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، ۹۷۵۱ نفر ـ حادثه بوده که نسبت به سال گذشته کاهش ۲.۵ درصدی را نشان می دهد.
از کل آسیب دیدگان شغلی، ۷۲۶ مورد منجر به فوت شده و در بین فعالیتهای اقتصادی، فعالیت ساختمان بیشترین سهم آسیب دیدگان شغلی منجر به فوت را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارشها حوادث شغلی در سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته و بیشترین دلیل وقوع حوادث ناشی از کار، بی احتیاطی بوده است.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حوادث کار معلول علل فنی و انسانی است و عدم برخورداری از آموزشهای لازم در این امر اثرگذار است تا جایی که بیشترین علت حوادث ناشی از کار بی احتیاطی افراد و عدم رعایت مقررات ایمنی اعلام شده است.

در سال ۱۳۹۸، بی احتیاطی بیشترین علت وقوع حادثه شغلی گزارش شده و بیشترین حوادث شغلی رخ داده بر حسب نوع حادثه مربوط به ضرب خوردگی و پس از آن لغزیدن و سقوط کردن بوده است.

نکته قابل ملاحظه اینکه برخی از انواع حوادث مثل فرو رفتن اجسام در بدن یا سوختگی به نسبت سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزایش یافته است، در مقابل برخی حوادث نظیر ریزش و ماندن زیر آوار یا انفجار و آتش سوزی روند کاهشی داشته است.

تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ جمعا ۲۱ هزار و ۵۶۲ نفر بوده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۵۳ نفر مجرد و ۱۰ هزار و ۴۰۹ نفر متاهل بوده اند. بیشترین تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار نیز متعلق به استان تهران با ۳۸۹۷ نفر و اصفهان با ۲۲۰۳ نفر بوده است.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بیشترین آمار تلفات نیروی کار و اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار را متعلق به حوادث ساختمانی و پس از آن معدن می دانند. بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و فعالیتهای ساختمانی اتفاق می‌افتد. حوادث شغلی به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.